. Khay cấp đông

. Khay nhôm cấp đông 5kg

Khay nhôm cấp đông 3kg, 5kg, 7 kg

THÔNG SỐ
>> Kích thước phủ bì: R256mm*D560mm*C43
>> Kích thước lọt lòng: R250mm*D545mm*C40mm
>> Vật liệu: Nhôm dày 3.0mm